Emprova-Self Service | Employee Self Service

 ✔   Online werkuren registreren

 ✔   Inzicht in saldi en planning

 ✔   Altijd en overal verlof aanvragen

 ✔   Digitaal attesten indienen

 ✔   Manager functie voor aanvragen

Gratis demo aanvragen

Of download de brochure >

Omdat steeds meer medewerkers met flexibele uren werken of zich op verschillende locaties bevinden, verloopt de communicatie met de personeelsdienst of leidinggevende vaak moeilijk.

Met Emprova-Self Service kan elke medewerker via de webbrowser makkelijk werkuren registreren, aan- of afwezigheden aanvragen en attesten indienen. Dankzij instelbare workflows komen deze vervolgens automatisch bij de juiste persoon terecht om te verwerken. Volledig digitaal, snel en efficiënt. Daarnaast heeft de medewerker ook steeds een up-to-date overzicht van zijn prestaties, planning en de status van zijn aanvragen.

Bespaar uw HR-dienst veel tijd en kopzorgen vanaf 85 euro/maand.

 

Persoonlijk realtime overzicht

Elke medewerker heeft dankzij een persoonlijke login een overzicht van de saldi, kalender en planning. Optioneel kan dit uitgebreid worden met groepsoverzichten met daarin een deel of alle medewerkers. De data is realtime en kan steeds geëxporteerd worden naar Excel.

 

Realtime overzicht werkuren, saldi, verlof, kalender in GPS Emprova

Online verlof aanvragen in GPS Emprova

Online verlof aanvragen

Uw medewerkers kunnen via de Self Service verlof aanvragen van op het werk en van thuis uit. Dankzij verlofregels zal er steeds vanuit het correcte saldo verlof opgenomen kunnen worden. Vervolgens worden de aanvragen via instelbare workflows behandeld door de juiste persoon. De medewerker heeft daarbij steeds zicht op de status van de aanvraag en wordt via email op de hoogte gehouden van een wijziging.

 

Efficiënt attestenbeheer

Doktersbriefjes en onkostennota’s zijn slechts enkele voorbeelden van attesten die medewerkers indienen. Echter de verwerking ervan loopt vaak mis: attesten komen te laat binnen, medewerker / diensthoofd / personeelsdienst raakt ze kwijt… Met de Self Service is dit verleden tijd. Uw medewerkers dienen het attest digitaal in en via instelbare workflows worden ze goedgekeurd, eventueel terugbetaald en bewaard.

 

Attestenbeheer in GPS Emprova

Manager functie in GPS Emprova

Manager functie

Dankzij het organogram van uw onderneming zijn er verschillende profielen met elk andere bevoegdheden. De beschikbare functies in de Self Service passen zich hier automatisch op aan. Een manager kan daardoor aanvragen uit het eigen team goedkeuren, maar kan geen registraties aanpassen. Iets dat de personeelsdienst wel kan. Wie wat kan doen en mag zien bepaalt u zelf en kan steeds aangepast worden.

 

Benieuwd naar onze referenties? Ontdek ze allemaal op de referentiepagina.

Logo Plopsaland
Logo Febelco
Logo Carglass
Logo Aviko
Logo Dela
Logo Stad Genk

Cloud (SaaS) vs. On-premise

Onze workforce management oplossingen voor tijdregistratie, projectregistratie, personeelsplanning en toegangscontrole zijn beschikbaar in de cloud én on-premise. U maakt dus zelf de keuze om maandelijks te huren of éénmalig aan te kopen.

Mix & Match

GPS maakt gebruik van een modulair platform voor de Emprova software. De module tijdregistratie is de basis en hieraan koppelt u zonder problemen de module Self Service of andere modules zoals onze app, projectregistratie, personeelsplanning en toegangscontrole.

Wij tonen u graag onze oplossingen. Neem daarom via onderstaande opties contact met ons op.